gallery/smart games club darbavirsma-34
gallery/logo-34
gallery/smart games club platekrana1-09
gallery/fons-33
gallery/smart games club platekrana-23
gallery/fons lielais-35-35
gallery/smart games club platekrana-14
gallery/smart games club platekrana-16
gallery/smart games club platekrana-17
gallery/smart games club platekrana-18
gallery/smart games club platekrana-15
gallery/smart games club darbavirsma-25-29
gallery/smart games club darbavirsma-25-30
gallery/smart games club darbavirsma-25-26
gallery/smart games club darbavirsma-25-27
gallery/smart games club darbavirsma-25-28
gallery/smart games club platekrana-15
gallery/smart games club platekrana1-33
gallery/smart games club1-35-35
gallery/smart games club1-36
gallery/smart games club1-37
gallery/lietisķās spēles-09
gallery/smart games club darbavirsma-25-27
gallery/smart games club1-01-09
gallery/smart games club platekrana-15
gallery/smart games club platekrana-16
gallery/smart games club platekrana-17
gallery/smart games club platekrana-18
gallery/smart games club platekrana-19
gallery/smart games club platekrana-19
gallery/smart games club darbavirsma-36

Bieži vien uzņēmuma darbinieki ir noguruši no klasiskajām apmācībām, lekcijām un treniņiem, kas noteikti samazina šo apmācību efektivitāti un lietderību. Spēle ir brīnišķīga alternatīva garlaicīgām un neefektīvām mācībām. Turklāt spēles atbilst mācību veidam „mācīšanās darot”, kas ļauj cilvēkam iegūtās zināšanas uzreiz pielietot praksē, tādā veidā ne tikai labāk atceroties informāciju, bet arī uzreiz iegūstot šīs informācijas pielietošanas pieredzi.

LIETIŠĶO SPĒĻU IZMANTOŠANAS PRIEKŠROCĪBAS:

Spēle nodrošina noteiktu apmācību līmeni neatkarīgi no tā, kurš šo spēli vada

 

Spēle nodrošina daudz pilnīgāku grupas iesaistīšanos apmācībās

 

Spēle nodrošina to, ka apmācības noris interesantā un aizraujošā atmosfērā

 

Spēle nodrošina to, ka iegūtās zināšanas uzreiz tiek pielietotas praksē

 

Uzņēmums var lietot spēli gan tik lielam darbinieku daudzumam, cik tas ir nepieciešams, gan tādos laikos, kuri ir uzņēmumam izdevīgi, gan arī tik bieži, cik tas ir vajadzīgs

 

Spēle nodrošina pieredzes apmaiņu starp pieredzējušiem un jauniem darbiniekiem

 

Uzņēmums var iegūt arī unikālu apmācību

spēli, kas pilnībā atbilst uzņēmuma

specifikai, vēlmēm un vajadzībām

gallery/smart games club darbavirsma-39
gallery/smart games club darbavirsma-39
gallery/smart games club darbavirsma-34
gallery/smart games club darbavirsma-39
gallery/smart games club darbavirsma-39
gallery/smart games club darbavirsma-39
gallery/smart games club darbavirsma-39
gallery/smart games club platekrana-29
gallery/smart games club platekrana-24
gallery/smart games club platekrana-29
gallery/smart games club platekrana-29
gallery/smart games club platekrana-29
gallery/smart games club platekrana-29
gallery/smart games club platekrana-29
gallery/smart games club platekrana-29
gallery/smart games club platekrana-29
gallery/smart games club platekrana-29
gallery/smart games club darbavirsma-39